GLD Garden ltd.

Проекти

Проекти - озеленяване на двор, поливна система, напояване, поддръжка на градини

Мислете в перспектива. Добрият проект ще ви спести излишните разходи и главоболия.
Целта на проектирането е:
да се постигне цялостна концепция за решение, подчинена на стилово единство, функционалност, естетичност и цялостна визия.
Проектирането е творчески процес, предхождащ изпълнението на обектите.
С проектирането се стремим да задоволим Вашите желания и нужди.
Ако имате идея за вашия имот, но искате да видите как ще изглежда тази идея, ако имате желание да направите нещо красиво, но не знаете от къде да започнете, ако желаете в дългосрочен план да знаете къде, какво, кога и как ще правите, Вие имате нужда от проект.
При проектирането се взема решение за материалите, които ще се използват при изпълнение на обекта и се изготвя план на етапите за изпълнение на обекта с цел максимална ефективност, при минимални разходи.
Етапи при проектирането:
1. Заснемане на терена и изчертаване на подложка
- заснема се съществуващото положение на: граници, линейни, стационарни обекти и коти в парцела.
2. Изготвяне на задание:
Клиентът и проектантът изготвят задание, в което се уточнява:
какви елементи ще включва проектът и как ще са разположени елементите от екстериора: барбекю, водни площи, настилки, осветление, растителни групи и пр.
3. Изготвяне на идейна скица 1 и идейна скица 2.
Проектантът изготвя идейна скица1, която обсъжда с клиента. На базата на обсъжданията се правят корекции и се обсъжда идейна скица 2. След второто обсъждане на идейната скица се взема решение за крайното състояние и разположение на елементите и се изчертават проектите.
4. Изчертаване на проектите:
4.1. Идейно-дендрологичен проект:
с този проект се решава окончателното разположението на растителността, тревните площи, настилките, осветителните тела и архитектурните елементи и др .
4.2. Вертикално планиране (работен проект):
с проекта Вертикално планиране се решава:
- разполагането на елементите във вертикално отношение, отводняване на терена, наклони на настилките, местоположение на подпорни стени и стъпала, местоположение на дренажи, шахти и др.
4.3. Трасировъчен проект (работен проект):
проект, чрез който се нанасят от проекта на терена трасета на линейни обекти (настилките, водните площи), както и местоположенията на стационарни обекти.
4.4. Посадъчна схема (работен проект):
проект, който уточнява - местата, броят и видовете на растителността, която предстои да бъде разположена върху дадена площ.
4.5. Проект за автоматизирана поливна система с потъващи хидранти:
с проектиране и изпълнение на поливните системи се цели да се постигне равномерно поливане на цялата площ с избран от проектанта разпръсквач, като проектантът се съобразява с наличният дебит и налягане на водоизточниците. Автоматизираната поливна система се включва и изключва автоматично в зависимост от настройките на управляващия системата програматор.
През летните месеци се налага ежедневно поливане на тревните площи, това е ангажимент, който оскъпява много поддръжката на зелените площи. Затова автоматизираната поливна система помага за по-добро поливане и улеснява поддръжката на градината.

 
ФОНТАН

Здравейте Приятели!!
ГЛД Гарден ЕООД е организация извършваща дейности в сферата на Паркоустрояването и Благоустройството. Успехите на фирмата се дължът на колективните усилия на нашите квалифицирани специалисти. Ние членуваме в съюза на ландшафтните архитекти и имаме множество изградени обекти на територията на град София и страната.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Ние обичаме природата и се грижим за устойчивото развитие и опазване на околната среда. Стараем се да променим сивото ежедневие за да се любувате пълноценно на природните пейзажи, който създаваме. Да посадиш дърво , да се грижиш за него и да виждаш как расте е удоволствие което препоръчваме на всеки.

ОЗЕЛНЯВАНЕ

Озеленяването с дървета храсти и цветя е основният компонента формиращ дворното пространство. При проектирането ландшафтният архитект извършва подбор на растенията така че: естетично да се съчетават в групи, да са подходящи за конкретната среда от влага, почви и осветление и да са в синхрон със стилът на сградата. Прави се внимателен подбор според окраската на листата и формата на кроната . За изпълнение на озеленяването е необходим Дендрологичен проект ( проект за озеленяване) .

ОЗЕЛНЯВАНЕ

Озеленяването с дървета храсти и цветя е основният компонента формиращ дворното пространство. При проектирането ландшафтният архитект извършва подбор на растенията така че: естетично да се съчетават в групи, да са подходящи за конкретната среда от влага, почви и осветление и да са в синхрон със стилът на сградата. Прави се внимателен подбор според окраската на листата и формата на кроната . За изпълнение на озеленяването е необходим Дендрологичен проект ( проект за озеленяване) .

ЗАТРЕВЯВАНЕ

Затревяването придава на дворното пространство коренно различен вид. Няма по приятно от това да заменим лепкавата кал с мек тревен чим. Задължително условие за формиране и запазване на качествен тревен чим е „Автоматизираното напояване” и регулярното качествено „Поддържане”, ако спазите тези две условия ще ви остане единствено наслаждението на мекият тревен килим докато се разхождате боси в градината си.

ЗАТРЕВЯВАНЕ С ТРЕВЕН ЧИМ

Когато затревяването се извършва с тревно семе е необходимо време и интензивно поддържане за формиране на сгъстен плътен тревен килим. Периода на интензивно сгъстяване варира между 2-4месеца. Периода на интензивно уплътняване е около един сезон. Ако желаете да избегнете този период тревният чим е решение на проблема. Вашата градина ще се промени пред очите ви буквално за часове.

АВТОМАТИЗИРАНО НАПОЯВАНЕ

Автоматизираното напояване е система за поливане , която се включва автоматизирано от програматор. Поливането на тревните площи се осъществява дъждовално посредством потъващи хидранти. Те се намират под земята, не се забелязват и не пречат на косенето. Поливането на храстите и цветята се осъществява посредством капково напояване. Датчикът за дъжд спира поливането при дъжд.

АВТОМАТИЗИРАНО НАПОЯВАНЕ

Автоматизираното напояване е система за поливане , която се включва автоматизирано от програматор. Поливането на тревните площи се осъществява дъждовално посредством потъващи хидранти. Те се намират под земята, не се забелязват и не пречат на косенето. Поливането на храстите и цветята се осъществява посредством капково напояване. Датчикът за дъжд спира поливането при дъжд.

ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРАДИНИ

Поддържането на градината е регулярен процес в повечето случаи поддържането се осъществява ежеседмично. Дори да използвате най скъпите растения за озеленяване , ако градината не се поддържа за кратко време ще придобие неприятен вид. Основните дейности при поддържане са : косене, кастрене, торене, плевене, подсяване на трева, пръскане срещу вредители и болести.

ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРАДИНИ

Поддържането на градината е регулярен процес в повечето случаи поддържането се осъществява ежеседмично. Дори да използвате най скъпите растения за озеленяване , ако градината не се поддържа за кратко време ще придобие неприятен вид. Основните дейности при поддържане са : косене, кастрене, торене, плевене, подсяване на трева, пръскане срещу вредители и болести.

СКАЛНА ГРАДИНА

Скалните градини подобно на цветните лехи обикновено се разполагат в близост до местата за сядане или до главният вход към дворното пространство, целта е да бъдат наблюдавани от близко разстояние поради малките размери на цветята. Скалната градина е една от екстрите в дворното пространство, растения от типът на скалната роза , каменоломката и пр. се съчетават добре с скални късове в каменната градина.

СКАЛНА ГРАДИНА

Скалните градини подобно на цветните лехи обикновено се разполагат в близост до местата за сядане или до главният вход към дворното пространство, целта е да бъдат наблюдавани от близко разстояние поради малките размери на цветята. Скалната градина е една от екстрите в дворното пространство, растения от типът на скалната роза , каменоломката и пр. се съчетават добре с скални късове в каменната градина.

СКАЛНА ГРАДИНА

Скалните градини подобно на цветните лехи обикновено се разполагат в близост до местата за сядане или до главният вход към дворното пространство, целта е да бъдат наблюдавани от близко разстояние поради малките размери на цветята. Скалната градина е една от екстрите в дворното пространство, растения от типът на скалната роза , каменоломката и пр. се съчетават добре с скални късове в каменната градина.

ТЕРАСА И ПОКРИВНА ГРАДИНА

Терасите и покривните градини се изпълняват по индивидуален проект в зависимост от нуждите и изискванията за конкретното място. При такова озеленяване често се налага използването на суколентни растения поради тяхната издържливост на засушаване. При покривните градини има специални изисквания както за растенията така и за вегетативният пласт и хидроизолациите.

ТЕРАСА И ПОКРИВНА ГРАДИНА

Терасите и покривните градини се изпълняват по индивидуален проект в зависимост от нуждите и изискванията за конкретното място. При такова озеленяване често се налага използването на суколентни растения поради тяхната издържливост на засушаване. При покривните градини има специални изисквания както за растенията така и за вегетативният пласт и хидроизолациите.

ТЕРАСА И ПОКРИВНА ГРАДИНА

Терасите и покривните градини се изпълняват по индивидуален проект в зависимост от нуждите и изискванията за конкретното място. При такова озеленяване често се налага използването на суколентни растения поради тяхната издържливост на засушаване. При покривните градини има специални изисквания както за растенията така и за вегетативният пласт и хидроизолациите.

ИНТЕРИОРНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Интериорното озеленяване се изпълнява с цел освежаване на средата в интериора. Без растителност интериора изглежда празен, скучен и студен . При озеленяването на интериора се извършва внимателен подбор на растенията в зависимост, ослънчаването , и съчетаването на растенията в групи. Много важно в случая е да се подбере елегантен съд (кашпа или саксия) в който да се разположат растенията.

ИНТЕРИОРНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Интериорното озеленяване се изпълнява с цел освежаване на средата в интериора. Без растителност интериора изглежда празен, скучен и студен . При озеленяването на интериора се извършва внимателен подбор на растенията в зависимост, ослънчаването , и съчетаването на растенията в групи. Много важно в случая е да се подбере елегантен съд (кашпа или саксия) в който да се разположат растенията.

ЦВЕТЯ И ХРАСТИ

Цветята и цъфтящите храсти създават колорит в двора. Най често цветните композиции се аранжират в представителните партерни части в близост до главният вход. Цветята в зависимост от времето на засаждане се разделят на летни цветя и цветя с есенно пролетно засаждане. Не забравяйте че поради малкият си корен цветята изискват по често поливане.

ЦВЕТЯ И ХРАСТИ

Цветята и цъфтящите храсти създават колорит в двора. Най често цветните композиции се аранжират в представителните партерни части в близост до главният вход. Цветята в зависимост от времето на засаждане се разделят на летни цветя и цветя с есенно пролетно засаждане. Не забравяйте че поради малкият си корен цветята изискват по често поливане.

2015 GLD Garden. Всички права запазени | Google+
designed by stoyanovska
facebook twetter Follow Me on Pinterest youtube