GLD Garden

Затревяване

GLD Garden

Изграждане на поливни системи

GLD Garden

Екстериорна и интериорна поддръжка на растителност

GLD Garden

Интериорно озеленяване

Здравейте. Добре дошли при GLD Garden!

ГЛД Гарден ЕООД е организация извършваща дейности в сферата на Паркоустрояването и Благоустройството, включващи: затревяване, системи за автоматизирано напояване, инсталиране на косачки роботи, интериорно озеленяване и поддържане.
Ние членуваме в съюза на ландшафтните архитекти и имаме множество изградени обекти на територията на град София и страната.

ГОДИНИ ОПИТ

изпълнени обекта

доволни клиенти

Нашите услуги

Затревяване

Поливни системи

Интериорно озеленяване

Поддръжка

Пакет Smart Garden

Снимки на обекти преди и след

Завършени проекти